Współpraca

zaproś nas do współpracy gdy …

MSN strzałka w prawo

Chcesz budować innowacyjne
zespoły pracujące w oparciu
o mocne strony

MSN strzałka w lewo

Zależy Ci na ludziach i uwalnianiu
ich naturalnych talentów.

MSN strzałka w prawo

Chcesz łączyć efektywność
biznesową z dobrostanem
swoich ludzi

nasza skrzynka z narzędziami

Ustalając z Tobą plan działania, omawiamy propozycje form pracy indywidualnej i grupowej. Pokazujemy, co ma się wydarzyć krok po kroku i jakie efekty powinno przynieść. Otwieramy też skrzynkę z narzędziami. Potrzebujesz do niej zerknąć już teraz?

 • Konsultacje dla osób i zespołów przeżywających kryzysy
 • Badanie Strengthsfinder 2.0 (tzw. Badanie Gallupa)
 • Badanie Strengthsfinder 2.0 dla menadżerów (tzw. Badanie Gallupa)
 • Formy pracy:
  • Coaching indywidualny
  • Konsultacje
  • Action learning
  • Sesja informacji zwrotnych po badaniu Gallupa
  • Coaching mocnych stron
  • Coaching zespołowy
  • Warsztaty
  • Superwizje
  • Treningi interpersonalne

Jak pracujemy?

Budowanie kultury organizacyjnej, w której praca na mocnych stronach jest kluczowa, wymaga kreatywności, przestrzeni i prawa do eksperymentowania z formą pracy i nowymi nawykami. To podważanie status quo, ale i proponowanie nowych rozwiązań.
Ramy naszych projektów służą nam jako punkt odniesienia i narzędzie wspierające ewaluację. Dają bezpieczeństwo jednoczenie nie zamykają nas na dynamiczną rzeczywistość.

Zmiana to proces, który wymaga czasu na oswojenie się z nowym. Nie wierzymy w zmiany totalne, wprowadzane tylko odgórnie. Tworzymy i wspieramy procesy kulturotwórcze, które polegają na:

 • pracy w różnych częściach firmy jednocześnie
 • doświadczaniu przez pracowników różnorodnych, małych form „nowego”
 • małych sukcesach, które pozwalają uwierzyć w sensowność kolejnych kroków
 • tworzeniu grup pilotażowych, które testują nowe rozwiązania
 • ewaluowaniu, nazywaniu co się dzieje w programie na bieżąco
 • podjęciu partnerskiej decyzji w temacie osobistego zaangażowania się w proces zmian

Każda zmiana odbywa się na 3 poziomach: indywidualnego pracownika, zespołu i całej organizacji.

Działania w naszych projektach są szansą na doświadczenie pracy z nawykami i przekonaniami w kontekście osobistym.

Sprawdzenie personalnego nastawienia np.: do pracy na mocnych stronach może być trampoliną do budowania zespołu, który kieruje się wspomnianą wartością. Będzie to budowanie zespołu ze świadomością tego co daną osobę blokuje bądź napędza, a nie przymusem wdrażania zmiany bez świadomości własnych odczuć czy potrzeb.
Tak zmienia się organizacja.