Szkolenia dla lidera

Umiejętne korzystanie z zasobów jest źródłem motywacji i energii, która przekłada się na osobistą sprawczość. 
 
W naszych projektach pracujemy na talentach i mocnych stronach liderek i liderów.
 
Poniżej znajdziesz opis 4 autorskich programów dedykowanych osobom prowadzącym zespoły. 
 
 • Każdy z nich kładzie nacisk na inne aspekty zarządzania. 
 • Każdy z nich w unikalny sposób łączy indywidualne i grupowe metody pracy warsztatowej i coachingowej. 
 • Każdy z nich był przez nas praktycznie ewaluowany podczas wielu  projektów rozwojowych.
 • Każdy z nich zawsze dopasowujemy do konkretnej organizacji. 

 Znajdźmy projekt dla Ciebie i Twojej firmy:

1

Lider w nowej
rzeczywistości

2

Lead Through
Strengths

Program szkolenia dla liderów nr 1

Lider w nowej rzeczywistości

Założenia programu:

Intensywny 6 tygodniowy kurs liderski. Jego bazą jest rozwój własnego stylu i podstawowych kompetencji liderskich takich jak: kontraktowanie na efekty, rekontraktowanie, praca z budowaniem zaufania i dzieleniem się odpowiedzialnością w zespole, udzielanie konstruktywnego feedbacku, rozwój własnego potencjału liderskiego oraz potencjału zespołu.

Narzędziem do rozwoju stylu jest badanie talentów Gallupa i rozwój samoświadomości liderskiej.

Dla kogo:

Forma pracy: online/na żywo

Wielkość grupy: do 12 osób

Szkolenia dla lidera

Struktura projektu i jego cele:

1. Samodzielne wykonanie badania Gallupa.

2. Omówienie wyników badania Gallupa (90 minut online), która odbywa się w dowolnym momencie trwania projektu.

3. Pierwszy warsztat – Mój indywidualny styl.

Cele:

 • Mocne strony, zasoby, które definiują mój indywidualny styl liderski.
 • Identyfikacja nawyków i ich wpływu na styl pracy.

4. Drugi warsztat. Budowanie relacji w zespole.

Cele:

 • Bliskość vs. Dystans, czyli wymiary budowania relacji w zespole.
 • Identyfikacja i nazywanie wzajemnych potrzeb w obszarze współpracy.
 • Jak chcemy ze sobą współpracować. Kontrakt jako podstawowe narzędzie w zarządzaniu zespołem.

5. Trzeci warsztat. Wyzwania w pracy lidera.

Cele:

 • Konstruktywnie w konflikcie, czyli trudności i wyzwania jako szansę do wzmacniania zaufania i współpracy.
 • Prowadzenie „trudnych rozmów” na poziomie indywidualnym i grupowym
 • Jak radzić sobie z emocjami swoimi i pracowników. Kiedy i jak o tym rozmawiać
  w natłoku codziennych zadań

6. Czwarty warsztat.Psychologiczne aspekty delegowania.

Cele:

 • Budowanie wspólnoty celów, wspólne generowanie rozwiązań.
 • Kontraktowanie i rekontraktowanie, czyli co robić kiedy cele nie są realizowane
 • Psychologiczne aspekty budowania odpowiedzialności za cele, zadania, procesy

7. Piąty warsztat.Narzędzia wspierające pracę lidera

Cele:

 • Moderacja wspólnych spotkań́. Kontraktowanie się na aktywność.
 • Narzędzia ułatwiające budowanie zaangażowania.
 • Rytuały, które budują relacje
 • Praca superwizyjna

Program szkolenia dla liderów nr 2

Lead Through Strengths

Założenia programu:

Program rozwoju liderów, którzy chcą rozwijac swoje zespoły pracując na swoim i innych potencjale. Interesują się praktycznym wdrażaniem metodyki Gallupa w pracy liderskiej. Program łączy ze sobą metodykę pracy na zasobach Instytutu Gallupa, wymianę dośwaidczeń liderskich oraz poznawanie nowych narzędzi bazujących na pracy z talentami.
W organizacjach buduje sieć wsparcia między menedżerami

Dla kogo:

Forma pracy: online/na żywo

Wielkość grupy: do 12 osób

Lead Through Strengths schemat

Struktura projektu i jego cele:

1. Pierwsza sesja indywidualna. Omówienie wyników badania i ustalenie celu/kierunku do dalszej pracy w oparciu o mocne strony uczestnika.

2. Pierwszy warsztat – Praca na mocnych stronach w relacji 1:1.

Cele:

 • Umiejętność wykorzystanie mocnych stron lidera do budowania efektywnych
  i satysfakcjonujących relacji z pracownikiem
 • Definiowanie celów z wykorzystaniem mocnych stronach pracownika.
 • Prowadzenie rozmów rozwojowych z uwzględnieniem potrzeb pracownika
  i lidera

3. Kolejna sesja 1:1 możliwa jest najwcześniej po pierwszym warsztacie, do końca programu. Jej celem jest praca na konkretnych wyzwaniach biznesowych/ case study uczestnika.

4. Drugi warsztat. Feedback, który angażuje, czyli informacja zwrotna w oparciu o mocne strony.

Cele:

 • Rozwijanie nawyku pracy z informacją zwrotną, która będzie wspierała zaangażowanie i proces uczenia się
 • Budowanie informacji zwrotnej w oparciu o mocne strony pracownika
 • Modelowanie potrzebnych zachowań poprzez pracę na mocnych stronach

5. Trzeci warsztat. Praca na mocnych stronach jako narzędzie do budowania motywacji w zespole.

Cele:

 • Budowanie postawy partnerstwa i współpracy, która korzysta z zasobów,
  a nie luk kompetencyjnych zespołu.
 • Kontraktowanie się na współpracę.
 • Efektywność biznesowa, a talenty zespołu. Skuteczne łączenie talentów
  z wyzwaniami.

6. Czwarty warsztat. Budowanie partnerstw strategicznych w organizacji w oparciu o mocne strony.

Cele:

 • Korzystanie z siły różnorodności.
 • Budować sieci i partnerstwa w organizacji w oparciu o mocne strony.

7. Piąty warsztat. Narzędzia do pracy na mocnych stronach w pracy zespołowej

Cele:

 • Korzystanie z narzędzi do prowadzenia spotkań zespołowych.
 • Budowanie dobrych praktyk w pracy na mocnych stronach.
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z TOP 10 talentów zespołu.

Program szkolenia dla liderów nr 3

Lead The Way

Założenia programu:

Program dla liderów będących na różnym etapie doświadczenia i zaangażowania w budowanie zespołów i rozwój ludzi.

Ideą spotkań jest praca na konkretnych case study i budowanie sprawczości menedżerów, liderów, koordynatorów, przegląd nawyków komunikacyjnych i tych związanych z rolą lidera. Koncentrujemy sie nie na teorii, ale wychodzimy od praktyki i codziennych wyzwań. Eksperymentujemy, ćwiczymy, wdrażamy.

Modele teoretyczne pomagają zrozumieć mechanizmy, które dzieją się na co dzień. Małe grupy wspierają budowanie kontaktu i wymianę doświadczeń między liderami z różnych obszarów organizacyjnych. Praca w formule coachingu grupowego pozwala kreować rozwiązania i pomysły bazujące na realnych sytuacjach pracy liderów i zespołów

Dla kogo:

Forma pracy: na żywo

Wielkość grupy: do 8 osób

Szkolenie dla liderów czyli Lead The Way

Struktura projektu i jego cele:

1. Sesja 1 Mój styl komunikacji i jego wpływ na zarządzanie zespołem.

Cele:

 • Jaki jest Twój styl komunikacji. Jak on wpływa na Twoich ludzi?
 • Na czym możesz się oprzeć, co jest Twoją mocną stroną w roli lidera?
 • Co znaczy autentyczność w pracy lidera i dlaczego warto z niej korzystać, jako z narzędzia?

2. Sesja 2 Motywacja i zaangażowanie. Mój styl.

Cele:

 • Zachcianka czy potrzeba? Jak odróżnić jedno od drugiego, by motywować innych w drodze do celu.
 • Chwalenie czy docenienie – rola informacji zwrotnej w budowaniu motywacji
  i zaangażowania
 • “Maska najpierw sobie”, czyli zrozum jak działasz, by skutecznie wspierać innych. Jak pracować z emocjami swoimi i innych.

3. Sesja 3 – Sytuacje trudne w pracy z zespołem. Mój styl pracy z konfliktem.

Cele:

 • Budowanie przestrzeni do otwartej rozmowy, czyli jak w swoim stylu pracować z sytuacjami trudnymi, kryzysowymi i niestandardowymi.
 • Narzędzia wspierające pracę z oporem, złością i napięciem.
 • Po co ten cały trud? Jak jako lider możesz korzystać z sytuacji trudnych, by budować zespół i swój autorytet?

4. Sesja 4 – Autonomiczne i różnorodne zespoły a praca na mocnych stronach.

Cele:

 • Jak wykorzystać różnorodność płynącą z płci, wieku, poglądów, zróżnicowanej energii,
 • Jak prowadzić rozmowy 1:1 by rozumieć i świadomie korzystać z różnorodności zespołu.
 • Jak rozmawiać o potrzebach, które umożliwiają współpracę a nie koncentrować się na różnicach.

Program szkolenia dla liderów nr 4

Team Effectiveness

Założenia programu:

Proces rozwoju zespołów oparty o model Patricka Lencioniego opisywany jako „5 dysfunkcji pracy zespołu”. 

Lencioni traktuje #zaufanie #konflikt #odpowiedzialność, #zaangażowanie #rezultaty jako naturalne elementy związane z funkcjonowaniem pracy zespołowej. Sugeruje przyglądać się im przez pryzmat potencjalnych zagrożeń, z jakimi mogą borykać się zespoły.

My proponujemy wykorzystać ten model do rozwoju zespołu przez pryzmat zasobów i potencjałów.

Zależy nam na wzmacnianiu zespołu tak, aby wiedział z jakich swoich zasobów może skorzystać – przy okazji budować wzajemne zaufanie i nie dopuszczać, w sytuacjach kryzysu, do jego utraty.

Model dysfunkcji pracy zespołu traktujemy jako narzędzie do systemowego spojrzenia na jego funkcjonowanie. Zachęcamy do zauważania i korzystania z tego jak poszczególne elementy zależą i wpływają na siebie. Nie warto rozpatrywać ich indywidualnie lecz nazywać relacje jakie pomiędzy nimi występują.

Dla kogo:

Forma pracy: sesje zespołowe - na żywo, spotkania 1:1: online

Wielkość grupy: do 8 osób

Efektywny zespół

Struktura projektu i jego cele:

1. Badanie potrzeb zespołu – indywidualne wywiady

Cele:

 • Poznanie perspektywy uczestników projektu na dynamikę pracy zespołu.
 • Zdefiniowanie wstępnych kierunków na pracę podczas warsztatu.
 • Doprecyzowanie roli i znaczenia modelu 5 dysfunkcji.
 • Zakontraktowanie się na obecność podczas spotkania.

2. Pierwsza sesja coachingu zespołowego

Cele:

 • Podjęcie decyzji o kierunku pracy, wyborze obszarów do dalszej pracy podczas warsztatu.
 • Praca zespołowa nad zdefiniowanymi dysfunkcjami.
 • Sesje informacji zwrotnych.

3. Pierwsza sesja 1:1 z menadżerem.

Cele:

 • Wzmocnienie lidera w rozumieniu dynamiki pracy zespołu, by pomiędzy warsztatami mógł konsekwentnie pracować z zespołem nad wybranymi elementami modelu Lencioniego.

4. Druga sesja coachingu zespołowego – Około 6-8 tygodni po pierwszej sesji zespołowej.

Cele:

 • Pogłębienie pracy zainicjonowanej podczas pierwszego spotkania
 • Weryfikacja postanowień zespołu
 • Nazwanie sukcesów, mocnych stron

5. Druga sesja 1:1 z menadżerem

Cele:

 • Zdefiniowanie kierunków rozwoju zespołu.
 • Nazwanie potencjałów i zasobów zespołu.
 • Nazwanie trudności, które mogą wpływać na pracę zespołu.